Prekių grąžinimas ir keitimas

Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas. Pardavėjui neturint pakeitimui tinkamų prekių grąžinimas yra vykdomas tokia tvarka:

  1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo jam, pakeisti nusipirktą daiktą Pardavėjo nurodytoje vietoje analogišku kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Kai prašoma pakeisti prekė patenka į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte numatytą prekių sąrašą, tokia prekė keičiama tik jei Pardavėjas sutinka;
  2. jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas;
  3. jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai Pirkėjas turi teisę per 1 punkte nustatytą terminą grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtą kainą. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto grąžinimo dienos;
  4. norėdamas pakeisti ir/ar grąžinti prekę, Pirkėjas turi pateikti raštišką laisvos formos prekės keitimo/grąžinimo paraišką el. paštu info@lubinas.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą;
  5. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas tik tuo atveju, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.) ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Pardavėjo;
  6. visos grąžinamos prekės, turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke), tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.
  7. grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo nurodytą prekių pristatymo vietą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl prekės keitimo ir/ar grąžinimo ir/ar Sutarties atsisakymo gavimą.
  8. grąžindamas prekes paštu ar per kurjerius, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu;
  9. Pirkėjui, grąžinančiam kokybiškas prekes, grąžinami tik už prekę sumokėti pinigai, neįskaitant prekės pristatymo išlaidų. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių Pardavėjui grąžinimo.

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.